FOTOGRAFIA KORPORACYJNA

PORTRET BIZNESOWY PREMIUM


CENY

Retuszowane zdjęcie biznesowe jednej osoby to koszt 100 zł. Minimalny koszt to opłata za zdjęcia dla 6 osób. W ciągu godziny fotografujemy do 4 osób. Zdjęcia mają charakter portretów biznesowych.
Dojazd na terenie Warszawy bezpłatny.
Przywiezienie sprzętu i zorganizowanie planu zdjęciowego bezpłatne.
Możliwy wizaż. Cena zależna od proporcji kobiet i mężczyzn oraz od łącznej ilości osób.
Przekazanie praw autorskich majątkowych wliczone w cenę. Przekazywane prawa są wyłączne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie. Dopuszczalne pola eksploatacji to media i nośniki elektroniczne, internet oraz druk w formacie do A4.
Podane ceny są cenami do zapłaty – nie jesteśmy płatnikami podatku VAT.

SESJA
Przed sesją wysyłamy pisemne instrukcje mówiące jak najlepiej przygotować się do sesji.
Instrukcje zawierają również wskazówki dla Pań ułatwiające wykonanie makijażu.
Przed rozpoczęciem zdjęć potrzebujemy do 60 minut na przygotowanie planu zdjęciowego, rozstawienie oświetlenia i tła.
Firma wyznacza osobę odpowiedzialną za zaplanowanie kolejności zdjęć w odstępach 15-minutowych.
Podczas 15 minut fotografowania mamy bieżący podgląd zdjęć na laptopie. Wykonujemy co najmniej 20 – 30 zdjęć i wspólnie z osobami fotografowanymi dokonujemy oceny, wybieramy zdjęcie i określamy zakres retuszu. Możliwy jest retusz dodatkowego zdjęcia – koszt 60 zł. Wykonanie dodatkowych zdjęć (np. w innym stroju) jest możliwe w ramach czasu przeznaczonego dla danej osoby, pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmiany w harmonogramie pracy.
Retuszowane zdjęcia przekazujemy w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w formacie opisanym w przekazaniu praw autorskich.
Odbiór zdjęć w formie elektronicznej dokonywany jest wyłącznie osobiście, przez wyznaczoną przez firmę osobę odpowiedzialną.
Możliwe są, na indywidualne życzenie, ewentualne późniejsze poprawki retuszu – 50 zł za zdjęcie.

 

BŁYSKAWICZNE SESJE DLA DUŻYCH GRUP


CENY

Cena jest ściśle związana z czasem fotografowania. Jedna godzina, podczas której fotografujemy do 15 osób to koszt 600 zł.
Minimalny koszt to opłata za 2 godziny. Zdjęcia to wyłącznie tzw. headshots – „popiersia” obejmujące kadr powyżej dłoni i pasa.
W tej ofercie retuszowane zdjęcie biznesowe jednej osoby kosztuje tyle co w naszym studio zdjęcie do dowodu osobistego – 40 zł.

Ilość osób

do 30 osób

do 45  osób

do 60  osób 

do 75  osób

do 90  osób

do 105 osób

Cena

1200 zł

1800 zł

2400 zł

3000 zł

3600 zł

4200 zł

Czas

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

7h


Dojazd na terenie Warszawy bezpłatny.
Przywiezienie sprzętu i zorganizowanie planu zdjęciowego bezpłatne.
Przekazanie praw autorskich majątkowych wliczone w cenę. Przekazywane prawa są wyłączne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie. Dopuszczalne pola eksploatacji to media i nośniki elektroniczne, internet oraz druk w formacie do A5.
Podane ceny są cenami do zapłaty – nie jesteśmy płatnikami podatku VAT

SESJA
Możemy sfotografować do 105 osób w ciągu jednego dnia.
Warunkiem jest stały dopływ osób ustawionych w kolejce.
Przed sesją wysyłamy pisemne instrukcje mówiące jak najlepiej przygotować się do sesji.
Instrukcje zawierają również wskazówki dla Pań ułatwiające wykonanie makijażu.
Przed rozpoczęciem zdjęć potrzebujemy do 60 minut na przygotowanie planu zdjęciowego, rozstawienie oświetlenia i tła.
Każdej osobie robimy około 10 zdjęć. Wersje do podglądu na bieżąco wysyłamy mailem, prosząc o dokonanie wyboru ujęcia przeznaczonego do retuszu.

W tej opcji liczy się czas i nie ma możliwości powrotu na plan zdjęciowy.
Firma musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stały dopływ odpowiednio przygotowanych osób, ponieważ stawki są naliczane za każdą rozpoczętą godzinę. Czas przerw spowodowanych przez brak osób do fotografowania jest liczony według normalnej stawki.
Ewentualne przerwy techniczne lub potrzebne nam na odpoczynek nie są wliczane do kosztów sesji.

Retuszowane zdjęcia, zależnie od ilości osób fotografowanych przekazujemy w ciągu 5 – 10 dni roboczych w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w formacie opisanym w przekazaniu praw autorskich.
Odbiór zdjęć w formie elektronicznej dokonywany jest wyłącznie osobiście, przez wyznaczoną przez firmę osobę odpowiedzialną..
Możliwe są, na indywidualne życzenie, ewentualne późniejsze poprawki retuszu – 50 zł za zdjęcie.

Przykładowy harmonogram
09:00 – 10:00 przygotowanie i ustawienie świateł i tła
10:00 – 11:00 1 godzina
11:00 – 12:00 2 godzina
12:00 – 13:00 3 godzina
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 4 godzina
14:30 – 15:30 5 godzina
15:30 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:00 6 godzina
17:00 – 18:00 7 godzina
18:00 – 19:00 składanie i pakowanie sprzętu

POWTÓRZENIE SESJI DLA OSÓB NIEOBECNYCH
Jeśli niektórzy pracownicy byli nieobecni w dniu sesji, to możemy zaplanować dodatkową godzinę dla maksymalnie 15 osób, pod warunkiem, że dodatkowa sesja odbędzie się nie później niż 30 dni po sesji właściwej.
Jeśli nieobecnych osób jest mniej niż 6, to nasze regularne stawki (100 zł za osobę, minimum 4 osoby) mają większy sens.